Thiền giản đơn

Thiền đã có mặt rất lâu đời. Có lẽ người xưa đã tình cờ phát hiện ra một phương pháp dẫn đến một trạng thái an lạc, sảng khoái, rồi tìm cách truyền cho nhau. Bản chất của thiền vô cùng đơn giản, nhưng chỉ có thực hành bền bỉ và tinh tấn mới có thể thấu hiểu được. Vì thế, đọc ngàn chương khảo luận về thiền chỉ là vô ích. Truyền cho nhau qua chữ nghĩa cũng chỉ là vô ích. Chỉ có tự mình trải nghiệm, chứng nghiệm thiền thì mới thật sự thấu hiểu về thiền.

Mà thiền là gì? Chẳng gì to tát cả. Thiền đơn giản là nhìn thấy sự vật như nó đang là, quan sát những gì đang xảy ra và không bị vướng mắc. Bài tập phổ biến nhất trong thiền là quán sát hơi thở. Khi thở vào thì biết mình thở vào, khi thở ra thì biết mình thở ra, khi thở vào dài thì biết mình thở vào dài, khi thở ra ngắn thì biết mình thở ra ngắn. Khi một suy nghĩ, nỗi lo nào nổi lên thì cứ để nó nổi lên và quán sát nó. Cứ nhìn mọi thứ như nó đang là. Và tất nhiên không chỉ có nhìn cho có, mà là cái nhìn tập trung, ý thức và cảm nhận nó. Đơn giản vậy. Mà lại khó khăn vô cùng.

Thiền đưa ta về trạng thái không. Không suy nghĩ, không quán tưởng. Nhưng lại trong tình trạng tỉnh thức rất cao. Giây phút thiền là giây phút tư duy, ngôn ngữ, tưởng tượng, suy nghĩ tại vùng võ não tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những vùng não còn lại vốn hoạt động vô thức khởi lên mạnh mẽ. Thiền giúp con người trở về trạng thái tự nhiên cấu tạo của loài người, vốn hoạt động và được điều khiển chính bởi vùng não vô thức. 

Comments

Popular Posts